Klikněte pro nastavení vyššího kontrastu zobrazení Klikněte pro nastavení velikosti textu

O školce

Zveřejněno: 15.11.2022


"OD BROUČKŮ AŽ PO VČELIČKY, POZNÁVÁME SVĚT CELIČKÝ"

Mateřská škola Čistá je odloučené pracoviště ZŠ Čistá s kapacitou 40 dětí.

Má dvě třídy: Broučci a Včelky.
 Provozní doba MŠ je celodenní, od 6:30 do 16:30 hodin.
 Kolektiv MŠ tvoří 4 pedagogické a 3 provozní pracovnice.
 
Mateřská škola je umístěna ve středu obce. Budova je patrová, v přízemí je sociální zařízení pro děti, kancelář, šatny a školní jídelna s kuchyní. V prvním patře jsou dvě plně vybavené třídy, ložnice pro mladší děti a wc.

Zahrada školy disponuje rozmanitými prvky pro rozvíjení pohybových dovedností dětí, které postupně doplňujeme aktuálním trendům. Vedle zahrady je situováno hřiště s umělým povrchem, které je školkou využíváno zejména za nepříznivého počasí. Dále využíváme dopravní hřiště, kde si děti osvojují základní pravidla silniční dopravy.

Předškolní vzdělávání je realizováno dle ŠVP „OD BROUČKŮ AŽ PO VČELIČKY, POZNÁVÁME SVĚT CELIČKÝ“ Vzdělávání respektuje individuální potřeby a zájmy jednotlivých dětí, vychází ze systematického pozorování učitelek. - Prioritní metody jsou: metody prožitkového učení, učení hrou a činnostmi, které jsou založeny na přímých zážitcích dětí. Předškoláci rozvíjí i informatické myšlení a to díky činnostem na edukační tabuli.

V průběhu roku s dětmi realizujeme poznávací výlety a exkurze. Připravujeme pro ně vzdělávací programy a pohádky.

V rámci MŠ dětem nabízíme i dvě nadstandardní aktivity (Logopedii a Angličtinu) a lekce plavání při plaveckém bazénu v Litomyšli.