O školce

Zveřejněno: 15.11.2022


"Ať je léto nebo zima, ve školce je to ždy prima!"

Mateřská škola Čistá je odloučené pracoviště ZŠ Čistá s kapacitou 40 dětí.

Má dvě třídy: Broučci a Včelky.
 Provozní doba MŠ je celodenní, od 6:30 do 16:30 hodin.
 Kolektiv MŠ tvoří 4 pedagogické a 3 provozní pracovnice.
 
Mateřská škola je umístěna ve středu obce. Budova je patrová, v přízemí je sociální zařízení pro děti, kancelář, šatny a školní jídelna s kuchyní. V prvním patře jsou dvě plně vybavené třídy, ložnice pro mladší děti a wc.

Zahrada školy disponuje rozmanitými prvky pro rozvíjení pohybových dovedností dětí, které postupně doplňujeme aktuálním trendům. Vedle zahrady je situováno hřiště s umělým povrchem, které je školkou využíváno zejména za nepříznivého počasí. Dále využíváme dopravní hřiště, kde si děti osvojují základní pravidla silniční dopravy.

Předškolní vzdělávání je realizováno dle ŠVP „Ať je léto nebo zima, ve školce je to vždy prima!“ Vzdělávání respektuje individuální potřeby a zájmy jednotlivých dětí, vychází ze systematického pozorování učitelek. - Prioritní metody jsou: metody prožitkového učení, učení hrou a činnostmi, které jsou založeny na přímých zážitcích dětí. Předškoláci rozvíjí i informatické myšlení a to díky činnostem na edukační tabuli.

Dětem nabízíme i dvě nadstandardní aktivity (Logopedii a Angličtinu).Více zde: https://www.ms-cista.cz/

Projekty

Zveřejněno: 15.11.2022

Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. https://www.sesokolemdozivota.cz Do projektu se naše školka zapojila v září roku 2020. Projekt je určený pro děti od 3 do 6 le...
Zobrazit celé

Nadstandardní aktivity

Zveřejněno: 15.11.2022

* ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ - seznámení se s cizím jazykem pomocí her, písniček apod., probíhá 1x týdně * KROUŽEK POVÍDÁLEK - podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí, probíhá 1x týdně * P...
Zobrazit celé